15.03.2019 14:00

Українські землі оцінено за показником розораності, балансом поживних речовин та гумосу

версія для друку
15.03.2019 14:00

Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук провів оцінювання стану ґрунтів за індикаторами Зеленого зростання сільського господарства.

Про це повідомляє сайт НААН.

Перший з індикаторів — розораність території. Для України вважається, що співвідношення ріллі, природних кормових угідь і лісів має становити 1:1,6:3,6 відповідно, але фактично воно становить 1:0,23:0,3.

За балансом гумусу у рослинництві стан українських ґрунтів погіршується. Баланс гумусу залишається дефіцитним — 0,13 т/га. В той же час останніми роками сальдо дещо зменшилося за рахунок пожнивних решток, які залишаються на поверхні полів. Уміст органічного вуглецю у Лісостеповій зоні становить 3,21%. За останні 25 років темпи його зменшення несуттєві — 0,19 %.

«Баланс поживних речовин (нітрогену, фосфору, калію) у зоні Лісостепу засвідчив про несприятливий режим живлення рослин. Це є наслідком недостатньої компенсації кількості цих елементів, винесених із ґрунту разом з урожаєм», — говорять вчені.

Тим часом перевищення гранично допустимих концентрацій свинцю, кадмію та ртуті у ґрунтах Лісостепу виявлено не було. Забруднення стійкими пестицидами має локальний характер. Тенденція застосування переважно азотних мінеральних добрив створює умови для подальшого підкислення ґрунтового розчину.

Довідка: екологобезпечний метод реабілітації забруднених ґрунтів полягає в оцінюванні стану ґрунтів за екологічними індикаторами зеленого зростання та застосуванні комплексу заходів, спрямованих на зниження переходу забруднювачів до сільськогосподарської продукції. Комплекс заходів може включати:

  • підвищення рівня культури землеробства для досягнення позитивного балансу гумусу;
  • впровадження і дотримання науково обґрунтованих систем сівозмін;
  • застосування поживних речовин, спрямованих на підвищення ефективності і запобігання втратам;
  • ефективне використання наявних ресурсів органічних добрив.

ІЦ УАК за матеріалами superagronom


Для чого аграріям потрібні комп'ютерні технології?:
Інші опитування