Переваги членства в УАК

версія для друку

Діяльність ВГО "Українська аграрна конфедерація" – актуальна вимога зміцнення держави та невід'ємна складова формування в Україні громадянського суспільства європейського зразка.

Місія УАК - об’єднати професійні організації у галузі АПК, виробників, переробників та сервісні служби аграрного сектору заради створення умов ефективної діяльності на агропромисловому ринку країни.

Сьогодні Українська аграрна конфедерація об’єднує близько 100 найбільших професійних об'єднань, підприємницьких та консалтингових структур АПК, страхового, банківського сектору, а також сфери ресурсного забезпечення аграрного виробництва. Серед них - Українська зернова асоціація, Спілка молочних підприємств України, Асоціація "Укроліяпром", Асоціація фермерів та приватних землевласників, Агрофірма "Сади України", страхова компанія "Кредо-Класик" та інші. Регіональні осередки конфедерації створені у більшості областей України. Таким чином, УАК висловлює інтереси понад 50 тисяч суб'єктів господарювання, а це більш ніж 1 млн. працівників.

Українська аграрна конфедерація працює на принципах відкритості, рівності, колегіальності рішень. Для цього створено зручну структуру органів УАК, а саме членство ґрунтується на принципі територіальної незалежності (поряд з індивідуальними і колективними членами, створюються, наприклад, регіональні студентські асоціації, що є представниками конфедерації і координують свою діяльність з нею).

Вищими керівними органами УАК є З’їзд, Рада та Президія - колегіальні органи управління УАК.

Президентом конфедерації обраний Леонід Козаченко. Генеральним директором з грудня 2007 року призначений Сергій Стоянов. До складу президії та генеральної дирекції УАК входять фахівці високого міжнародного рівня. Генеральна дирекція УАК об’єднує чотири головні відділи: з організаційної роботи, міжнародної діяльності, інформаційного забезпечення та науково-аналітичний відділ. Два афілійовані підрозділи УАК, такі як, Агентство з інвестицій та розвитку та Європейський фонд розвитку українського села підкреслюють головні напрямки діяльності УАК - залучення інвестицій в аграрний сектор та розвиток сільських територій.

Основними завданнями Української аграрної конфедерації є:
 • Співпраця УАК з Верховною Радою та Кабінетом Міністрів України з питань розвитку аграрного сектору економіки, сталого розвитку сільських територій та реформування земельних відносин шляхом організації професійної роботи над проектами законів України, змін до законів, а також цілеспрямованої роботи з іншими державними органами щодо прийняття підзаконних актів.
 • Співробітництво УАК і Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики України з питань формування сучасної аграрної політики України на ринкових засадах.
 • Посилення превентивних заходів щодо виявлення проектів законодавчих актів, які можуть негативно вплинути на професійну діяльність членів УАК, та вжиття заходів щодо їх коригування.
 • Підвищення довіри суспільства до виробників, переробників та всіх зайнятих в аграрному секторі суб’єктів господарювання незалежно від галузі, форми власності чи величини підприємств.
 • Захист і представлення інтересів аграрного бізнесу в органах державної влади.
 • Представлення інтересів національного аграрного сектору за кордоном шляхом розширення зв'язків із асоціаціями сільгоспвиробників, фермерів, кооперативів, переробників та іншими структурами зарубіжних країн.
 • Створення платформи для діалогу представників всіх галузей АПК з метою узгодження і формування спільної позиції, врахування інтересів всіх суб’єктів аграрного ринку, консолідації зусиль для швидкого розвитку аграрної галузі.
 • Підвищення професійного рівня фахівців аграрної галузі, від державних службовців до товаровиробників, завдяки залученню до керівництва та обміну досвідом нової генерації фахівців з ринковим досвідом.

 

Переваги членства в Українській аграрній конфедерації


Членство в Українській аграрній конфедерації дає змогу отримати низку переваг, які сприяють професійному та бізнесовому успіху в аграрному секторі. Однією з найважливіших з них є унікальна нагода потрапити в середовище спілкування й обміну досвідом професійної аграрної еліти.

Окрім цього, членство в Українській аграрній конфедерації дає можливість:

 • Сприяти формуванню сучасної аграрної політики держави, беручи участь у роботі Ради, круглих столів та експертних рад УАК.
 • Використовувати інструменти громадського впливу для вдосконалення законодавчого та нормативно-правового поля в аграрному секторі.
 • Захищати інтереси своєї організації чи підприємства, користуючись підтримкою інформаційно-аналітичного відділу УАК та використовуючи інформаційну підтримку засобів масової інформації.
 • Безкоштовно отримувати щотижневі та щоквартальні бюлетені УАК та іншу корисну інформацію.
 • Брати участь у конференціях, семінарах, тренінгах, навчальних програмах, які проводить УАК.
 • Безкоштовно користуватися інформацією на веб-порталі УАК.
 • Безкоштовно отримувати юридичні консультації та користуватися пільговими тарифами на юридичні послуги компаній, з якими УАК уклала договори про співробітництво.
 • Користуватися пільговими тарифами під час бізнес-поїздок за кордон.
 • Брати участь у ярмарках вакансій для АПК та мати доступ до бази даних висококваліфікованих молодих кадрів - випускників аграрних вузів.
 • Використовувати знання та досвід фахівців аграрного сектору міжнародного рівня, які входять до міжнародної науково-експертної ради УАК.
 • Отримувати висококваліфіковані фінансові консультації та підтримку в пошуку інвестицій.
 • Пройти стажування за кордоном та отримати допомогу з пошуку надійних міжнародних партнерів

УАК запрошує до співпраці учасників аграрного ринку, усі громадські та професійні організації, які несуть конструктивізм та економічне процвітання Україні. Зібравши зусилля воєдино, Українська аграрна конфедерація сприятиме активному розвитку аграрної галузі задля процвітання Української держави.


Чи підтримуєте Ви впровадження ринку с/г земель до кінця року?:
Інші опитування