22.12.2023 11:41

Продуктивність праці в сільському господарстві ЄС впала на 7% у 2023 році

версія для друку
22.12.2023 11:41

Згідно з першими попередніми даними за 2023 рік з економічних рахунків у сільському господарстві (EAA), індекс продуктивності праці в сільському господарстві в ЄС, за оцінками, знизився порівняно з минулим роком на 6,6% після зростання в період з 2019 по 2022 рік. Цей спад був підкріплений зниженням на 7,9% реальної вартості доходу, створеного одиницями, зайнятими в сільськогосподарській виробничій діяльності (факторний дохід), і подальшим скороченням (-1,4%) обсягу сільськогосподарської праці (у вимірі РРО*).

Про це свідчать дані про сільське господарство, опубліковані 15 грудня Євростатом.

У більшості країн ЄС (19) у 2023 році було зафіксовано нижчу продуктивність праці в сільському господарстві (що вимірюється індексом реального доходу факторів у сільському господарстві на РРО). Найстрімкіші темпи падіння спостерігалися в Естонії (-57,9%), Швеції (-31,7%), Ірландії (-30,3%), Литві (-30,2%) і Болгарії (-28,6%).

Тим не менш, вищий рівень продуктивності був зафіксований у 7 країнах ЄС; найвищі темпи зростання були в Бельгії (+31,0%), далі йдуть Іспанія (+11,1%), Португалія (+9,9%), Угорщина (+5,5%), Італія (+4,2%), Мальта (+3,3%) і Словенія (+0,3%). Це зростання було пов'язане зі зниженням цін на добрива та сировину, а також вищими цінами на продукти, на яких ці країни спеціалізуються, такі як оливкова олія, картопля чи свинина.

Валова додана вартість аграрної промисловості ЄС, яка є різницею між вартістю сільськогосподарської продукції та вартістю послуг і товарів, що використовуються у виробничому процесі (проміжне споживання), у 2023 році залишалася відносно стабільною (+0,9%) після різкого зростання (+15,1%) у 2022 році. У свою чергу, це відобразило ціни, які залишилися відносно незмінними після сильного зростання у 2021 та 2022 роках, як для виробництва (+0,5%), так і для проміжного споживання (-0,9%), а також обсяги, які лише трохи знизилися для виробництва (-1,0%) та проміжного споживання (-0,6%).

Водночас продуктивність праці в сільському господарстві ЄС у 2023 році на 35% вища, ніж у 2015 році.

Незважаючи на спад у 2023 році, рівень індексу реального факторного доходу ЄС у 2023 році залишався на 10,1% вищим, ніж у 2015 році. Цей дохід номінально розподілявся між набагато меншою кількістю робочої сили; індекс трудомісткості сільського господарства за цей же період знизився на 18,2%. Разом ці зміни призвели до того, що продуктивність праці в сільському господарстві ЄС була на 34,6% вищою у 2023 році, ніж у 2015 році, попри прогнозований спад у 2023 році.

У розрізі країн продуктивність праці в сільському господарстві у 2023 році найбільше зросла порівняно з 2015 роком у: Німеччині (+71,1%), Болгарії (62,1%), Польщі (+50,0%), Хорватії (+47,6%) та Угорщині (+42,7).

Знизилась же продуктивність праці у 2023 році у порівнянні з 2015 роком у таких країнах, як: Естонія (-36,1%), Мальта (-34,2%), Нідерланди (-13,6%) і Швеція (-0,9%).

 

Довідково

Ці дані - перші оцінки та є приблизними. Дані для Франції недоступні. Дані ЕАА за 2023 рік будуть переглянуті й опубліковані 15 травня 2024 року.

Продуктивність праці сільськогосподарської галузі можна виміряти як факторний дохід, виражений на еквівалент повної зайнятості. Він вимірює винагороду всіх факторів виробництва (землі, капіталу, праці) в еквіваленті кожного зайнятого повний робочий день працівника у сільськогосподарській галузі, представлену в реальному виразі (з поправкою на інфляцію) і виражену у вигляді індексу.

Продуктивність праці в сільському господарстві не слід плутати із загальним доходом фермерських господарств або доходом людини, яка працює в сільському господарстві.

Продуктивність праці в сільському господарстві виражається як загальна валова додана вартість (ВДВ) у сільському господарстві за базовими цінами на річну робочу одиницю (AWU).

ВДВ визначається як вартість випуску за вирахуванням вартості проміжного споживання.

Виробництво оцінюється за базовими цінами, ВДВ оцінюється за базовими цінами, а проміжне споживання оцінюється за цінами покупців. Базова ціна визначається як ціна, отримана виробником, після вирахування всіх податків на продукти, але включаючи всі субсидії на продукти.

ВДВ на РРО надає порівняльні дані щодо продуктивності праці та дозволяє порівнювати підгалузі та країни.

 

* Річна робоча одиниця чи річна одиниця праці (англ. Annual work unit, AWU) - кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості. Особа, яка працює повний робочий день протягом року, рахується як одна робоча одиниця. Особи, зайняті частково або на сезонних роботах, рахуються як частка робочої одиниці. Показник рахується діленням загальною кількістю відпрацьованих годин за рік одним працівником на аграрному підприємстві на річну кількість годин, що відповідає повній зайнятості у країні.

Повний робочий день означає мінімальну кількість годин, яка вимагається національними правилами, що регулюють трудові договори. Якщо кількість годин на рік не визначено у певній країні, тоді 1800 годин слід прийняти як мінімальну цифру (225 робочих днів по 8 год./день).

У Польщі, напр., кількість у 2120 робочих годин на рік, тобто 265 робочих днів по 8 роб. год. кожен, була прийнята як еквівалент повної зайнятості.

При розрахунку трудомісткості в РРО за методологією Євростату передбачається, що 1 особа може становити не більше 1 РРО, навіть якщо в реальності вона працювала довше.

 

АЦ УАК за матеріалами Євростату

Новини


Яким Ви бачите розблокування експорту аграрної продукції з України?:
Інші опитування