14.06.2018 11:20

Інвестиційно-кредитні ресурси - розмір має значення

версія для друку
14.06.2018 11:20

Одним із найважливіших питань обґрунтування та формування державної стратегії розвитку аграрного сектору України є оцінка економічної ефективності функціонування малих, середніх та великих аграрних підприємств. Важливе місце в розвитку бізнесу відводиться інвестиційній діяльності та залученню коштів.

ВГО УАК проаналізувало обсяги залучених інвестицій різними за розміром підприємствами у 2015 та 2016 рр. В основу аналізу покладено дані, надані Державною службою статистики України у відповідь на депутатське звернення 105-12/249 від 28 грудня 2017 р.

Так, було проаналізовано діяльність 8502 аграрних підприємств у 2015 році, об’єднаних у 6 груп, залежно від розміру їх землекористування (від 0,0 до 100,0 га; від 100,1 до 200,0 га; від 200,1 до 1000,0 га; від 1000,1 до 5000,0 га; від 5000,1 до 10000,0 га; більше 10000,0 га). Окремою групою виділено підприємства, які не мають землі. Однак, до цієї групи та до групи, де землекористування  підприємств складає від 0 до 100 га, можуть потрапляти тваринницькі комплекси. У 2015 році із проаналізованих 8502 аграрних підприємств України капітальні інвестиції залучалися 5687 підприємствами (66,9 %). Найбільший обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на 1 підприємство спостерігається для підприємств з площею більше 10000 га – 32603 тис. грн, найменший – для підприємств з площею від 200 до 1000 га – 2128 тис. грн. (Рис. 1).

Рисунок 1. Обсяг капітальних інвестицій, що припадає на 1 підприємство в групі, тис. грн (2015 рік)

 

Рисунок 2. Обсяг капітальних інвестицій, що припадає на 1 підприємство в групі, тис. грн (2016 рік)

Таким чином, у 2016 році, порівняно із 2015 роком, спостерігається збільшення частки підприємств, що залучають капітальні інвестиції, зростає також і загальний обсяг залучених коштів для досліджуваного пулу підприємств. Проте дрібні підприємства у 2016 році залучили майже у 2,5 рази менше капітальних інвестицій, ніж у попередньому році.

Обсяг залучених інвестицій прямо впливає на кількість створених робочих місць в галузі. Якщо розглядати обсяг капітальних інвестицій, що припадають на 1 працівника, то в 2015-2016 роках відстежується плавна спадна динаміка цього показника зі зростанням земельного банку досліджуваних груп підприємств, оскільки середня кількість працівників у виокремлених групах зростає більшими темпами, ніж середня кількість інвестицій, що припадає на 1 підприємство.

Рисунок 3. Капітальні інвестиції підприємства в розрахунку на 1 працівника, тис. грн

Аналогічна динаміка спостерігається щодо обсягу капітальних інвестицій підприємств у розрахунку на 1 га (Рис. 4). Відповідно, найбільші їх обсяги спостерігаються для підприємств з найменшим земельним банком (до 100 га).

Обсяг залучених інвестицій прямо впливає на кількість створених робочих місць в галузі. Якщо розглядати обсяг капітальних інвестицій, що припадають на 1 працівника, то в 2015-2016 роках відстежується плавна спадна динаміка цього показника зі зростанням земельного банку досліджуваних груп підприємств, оскільки середня кількість працівників у виокремлених групах зростає більшими темпами, ніж середня кількість інвестицій, що припадає на 1 підприємство.

Рисунок 4. Капітальні інвестиції підприємства в розрахунку на 1 га, тис. грн

У 2017 році в Україні було освоєно та використано 412,8 млрд.грн капітальних інвестицій, що на 22,1% більше, ніж в 2016 році. Із них 14 % припадають на сільське, лісове та рибне господарство.

Загалом, на сільське, лісове та рибне господарство залучили 57,8 млрд. грн., що на 30,7% більше, ніж 2016 року. Фактично, всі капітальні інвестиції були використані саме в галузі  сільського господарства та мисливства – 56,97 млрд. грн, що на 31,2% більше попереднього року.

Обсяг інвестицій в лісове господарство в 2017 році не змінився і залишився на рівні 0,76 млрд. грн. У той же час, на 53,7% зросли капітальні інвестиції в рибне господарство, які в 2017 році склали 0,058 млрд. грн.

У 2017 році загальні прямі іноземні інвестиції зросли на 3,76%  до $37,5 млрд. порівняно з 2016 роком. Якщо ж порівняти з 2014 роком, який став піковим, то в 2017 році їх було залучено на 43,2% менше. На кінець 2017 року обсяги загальних прямих іноземних інвестицій становили $39,14 млрд.

Схожа тенденція спостерігається в сільському, лісовому та рибному господарстві. Так, в 2017 році обсяги прямих іноземних інвестицій зросли на 16,7% до $586,2 млн. Проте, піковий обсяг інвестицій в цій галузі спостерігався в 2012 році і становив $725,3 млн., що на 23,7% більше 2017 року. Станом на 31 грудня 2017 р. обсяги інвестицій становили $621,9 млн.

Станом на початок 2018 р. обсяг кредитування сільськогогосподарства банками становив близько 60 млрд. грн. Найбільшими банками-кредиторами агробізнесу в Україні (за дослідженнями А.Дробязко, НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління») є ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Прокредит Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ПАТ КБ «Приватбанк».

Протягом  реалізації  IFC проекту аграрних розписок в Україні з 2015 року аграрії залучили 2,85 млрд. грн, з них у 2018 році – 1,7 млрд. грн за 275 розписками. Загалом в Україні видано 457 аграрних розписок, з яких 285 фінансових (залучено 1,25 млрд. грн) та 172 товарні (залучено 1,6 млрд. грн).За даними IFC, за 2015-2018 роки інструментом аграрних розписок скористалися переважно середні та дрібні господарства – 53% і 38% відповідно. Тому можна стверджувати, що серед фінансового інструментарію для аграрія аграрні розписки є доступними переважно для малого і середнього бізнесу, у той час як кредити – переважно для середнього і великого.

Таким чином, для групи підприємств із землекористуванням до 100 га, освоєні капітальні інвестиції у 2016 році в середньому на 1 га складали 49 тис. грн проти 153 тис.грн у 2015 році. Для решти груп значення цього показника збільшилося у 2016 році, порівняно із 2015 роком. У 2017 році обсяги прямих іноземних інвестицій в сільському, лісовому та рибному господарстві зросли на 16,7%. Зберігається позитивна динаміка обсягів кредитування банками.

Зважаючи на труднощі з фінансуванням та економічним становищем України, з кожним роком українські аграрії намагаються знаходити різні інструменти та шляхи залучення коштів для покращення техніки та обладнання, вдосконалення іншого технічного та технологічного оснащення. І їм це вдається, про що свідчить зростаня кількості аграрних розписок, обсягів прямих іноземних інвестицій, кредитів та ін.

Наталія Зарицька, Неля Онищенко, аналітичний департамент УАК


Найбільша проблема АПК сьогодні - це :
Інші опитування