25.12.2015 17:21

“Аграрна частина” Дербюджету – 2016

версія для друку
25.12.2015 17:21

24 грудня 2015 року Верховна Рада ухвалила  Державний бюджет України на 2016 рік із доходами 595,081 млрд грн і видатками 667,733 млрд грн. Зокрема, доходи загального фонду Держбюджету - у сумі 562,728 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 32,353 млрд грн. Видатки загального фонду держбюджету - у сумі 633,505 млрд гривень та видатки спеціального фонду - 34,228 млрд грн.

В цілому, у проекті закону  “Про Державний бюджет України на 2016 рік”для аграріїв цікавим є розділ “Прикінцеві положення”, який містить доручення Кабінету Міністрів України затвердити Перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2016 році (пункт 7). Оскільки протягом 2015 року питання необхідності приватизації державних підприємств в АПК досить часто піднімалось як чиновниками, так і представниками громадськості. Нагадаємо, Українська аграрна конфедерація виступала одним із ініціаторів проведення засідання Міжфракційного аграрного депутатського об’єднання щодо обговорення питання приватизації державних підприємств АПК.

Крім того, пунктом 8 цього ж розділу з метою ефективного використання земельних ділянок, що перебувають у державній власності, надано доручення органам виконавчої влади забезпечити їх передачу в оренду на конкурентних засадах (земельних торгах).

За результатами детального аналізу, здійсненого експертами ВГО “УАК”, “Аграрна частина” Держбюджету – 2016 виглядає так.

Усього для Міністерства аграрної політики та продовольства України виділено усього 1 488 229,2 тис. грн, що на 52% менше ніж у 2015 році (2015р. – 3 092 540,0 тис. грн). Таке скорочення відбулося за рахунок суттєвого зменшення обсягів спеціального фонду аж на 77%, який наразі становить 459 645,1 тис. грн (2015 р. – 1 959 665,6 тис. грн), та загального фонду – на 9% і становить 1 028 584,1 проти 1 132 874,4 тис. грн у 2015 році.

На утримання апарату Мінагрополітики України передбачено 658 525,7 тис. грн зокрема:

За бюджетною програмою “Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 85 353,5 тис. грн.

У видатках держбюджету знову з’явилась бюджетна програма “Державна підтримка галузі тваринництва”. Однак, сума передбачених коштів за цією статтею є мізерною, лише 50 000,0 тис. грн. Адже спеціальний режим оподаткування (акумуляція) ПДВ буде розподілятися пропорційно .

На тому ж рівні, як і в теперішньому році, залишилася статті видатків за такими бюджетними програмами:

  • "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі" за спеціальним фондом5 000 тис. грн;
  • "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому  комплексі шляхом здешевлення кредитів" за загальним фондом 300 000,0 тис. грн;
  • "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу" за спеціальним фондом3 818,4 тис. грн;
  • "Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників" за спеціальним фондом у сумі 1 400 000 тис. грн;
  • "Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду" за спеціальним фондом – 100 000 тис. грн;
  • "Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу"14 388,4 тис. грн (прим. у 2015р. – 14 434,3 тис. грн), у тому числі видатки загального фонду 7 755,4 тис. грн., спеціального фонду 6 633,0 тис. гривень.

Варто відмітити, що в фінансовому плані держави на 2016 рік у порівнянні з теперішнім роком, взагалі не передбачено фінансування за такими бюджетними програмами:

  • "Збільшення статутного капіталу НАК "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу" (2015р. – 54 000 тис. грн);
  • "Державна підтримка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" (2015р. – 5 564,2 тис. грн);

За бюджетною програмою "Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу" у проекті Державного бюджету України на 2016 рік збільшено видатки на 9% і передбачено в цілому 87 528,5 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду у сумі 50338,5 тис. грн, видатки спеціального фонду – 37 190,0 тис. гривень.

Так само як і в попередньому році, знову передбачаються видатки за рахунок коштів загального фонду за бюджетною програмою "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" в обсязі 3 024 тис. грн, що на 324 тис. грн більше, ніж у 2015 році.

Скорочено видатки на 11% за бюджетною програмою "Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду" і передбачено в обсязі 13 231,3 тис. грн, у томи числі за загальним фондом 13 229,2 тис. грн та за спеціальним фондом – 2,1 тис. грн.

Усього для Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України передбачено видатки у сумі 549 294,9 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 255 136,4 тис. грн та за спеціальним фондом – 294 158,5 тис. грн.

На 47% скорочено витрати за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини та фітосанітарної служби України" і передбачено видатки загального фонду у сумі 47 856,2 тис. грн (в 2015р. – 89 766,3 тис. грн).

Без змін залишились видатки для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні. Передбачено видатки загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро" в обсязі 68 761,3 тис. грн.

Зазначені кошти передбачається спрямувати на протиепізоотичні заходи з метою своєчасного проведення профілактичних, упереджувальних заходів та ліквідації спалахів гостроінфекційних хвороб, в тому числі спільних для тварин і людини.

На 20% скорочено видатки, спрямовані на здійснення державного ветеринарного контролю, а також нагляду за охороною території України від занесення з території інших країн, або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і транзиту об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що проводиться інспекторами на прикордонних і транспортних пунктах державного ветеринарно-санітарного контролю та проведення лабораторних досліджень на наявність збудників хвороб тварин і рослин. Так, на 2016 рік передбачаються видатки за бюджетною програмою "Організація і регулювання діяльності установ ветеринарної та фітосанітарної служби" в обсязі 444 582,0 тис. грн, у тому числі за рахунок загального фонду – 150 423,5 тис. грн (в 2015р. – 266 207,6 тис. грн) та за рахунок спеціального фонду – 294 158,5 тис. грн (в 2015р. – 286 686,4 тис. грн).

Усього для Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру передбачено видатків на суму 597 653,5 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 597 550,3 тис. грн та за спеціальним фондом – 103,2 тис. грн.

За бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру” передбачено видатки у сумі 547 819,2 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 547 716,0 тис. грн та за спеціальним фондом – 103,2 тис грн.

За бюджетною програмою “Проведення земельної реформи” передбачено видатки за загальним бюджетом в обсязі 44 800,0 тис. грн.

За бюджетною програмою “Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону” за загальним фондом передбачено видатки в сумі 5 034,3 тис. грн.

Усього для Державного агентства рибного господарства України передбачено видатків на суму 136 579,7 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 136 509,7 тис. грн та за спеціальним фондом – 70,0 тис. грн.

На 12% збільшено видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері рибного господарства" і передбачено видатки у сумі 93 046,7 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 92 996,7 тис. грн (в 2015р. – 82 702,8 тис. грн), видатки спеціального фонду складають 50,0 тис. гривень (в 2015р. – така ж сума).

З метою здійснення охорони водних живих ресурсів, регулювання рибальства, відтворення рибних запасів у внутрішніх водоймах України за бюджетною програмою "Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства" у 2016 році передбачено спрямувати видатки в обсязі 38 286,7 тис. грн (33 510,5 тис. грн), у тому числі за рахунок загального фонду державного бюджету 38 266,7 тис. грн (в 2015р. – 33 490,5 тис. грн) та за рахунок спеціального фонду –20 тис. грн (в 2015р. – така ж сума).

За бюджетною програмою "Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері рибного господарства" у проекті Державного бюджету України на 2016 рік передбачені видатки загального фонду у сумі 746,3 тис. грн (в 2015р. – 634,7 тис. грн).

На 3 500,0 тис. грн збільшено видатки за бюджетною програмою "Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства" у 2016 році і передбачено суму 4 500,0 тис. грн за рахунок загального фонду державного бюджету, які буде спрямовано на сплату внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій та на участь у міжнародних заходах.

Усього для Державного агентства лісових ресурсів передбачено видатків на суму 131 694,0 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 115 102,5 тис. грн та за спеціальним фондом – 16 591,5 тис. грн.

На 11,5% зросли видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері лісового господарства" і передбачено у сумі 43 983,2 тис. грн (в 2015р. – 39 437,7 тис. грн), в тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 43967,4 тис. грн (в 2015р. – 39 421,9 тис. грн), видатки спеціального фонду складають 15,8 тис. грн (в 2015р. – така ж сума).

На 8% зросли видатки за бюджетною програмою "Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства" у проекті Державного бюджету України на 2016 рік передбачено видатки у сумі 8 076,1 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 5 106,1 тис. грн (в 2015 р. – 4 484,6 тис. грн), спеціального фонду – 2 970,4 тис. грн (в 2015р. – така ж сума).

Водночас, в Державному бюджеті на 2016 рік у 5 разів зменшено  видатки за бюджетною програмою "Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді" і передбачено лише 79 634,7 тис. грн (в 2015р. –  410 713,2 тис. грн), з яких за рахунок загального фонду державного бюджету 66 029,0 тис. грн (в 2015р. – 396 142,8 тис. грн) та спеціального фонду – 13 605,7 тис. грн (в 2015р. – 14 570,4 тис. грн).

Фінансування діяльності Державної інспекції сільського господарства України передбачено загальним фондом в обсязі 12 134,9 тис. грн за бюджетною програмою "Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства", що майже у п’ять разів менше, ніж у 2015 році.

Фінансування діяльності Академії аграрних наук України передбачено в обсязі 532 876,4 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 297515,2 тис. грн та за спеціальним фондом – 235 361,2 тис. грн.

За бюджетною програмою “Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України” передбачено видатки у сумі 19 793,0 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 19 159,9 тис. грн та за спеціальним фондом – 633,1 тис. грн.

За бюджетною програмою “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання” передбачено видатки в сумі 496 758,3 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 264 730,2 тис. грн та за спеціальним фондом – 232 028,1 тис. грн.

На підтримку науково-дослідних господарств передбачено видатки за загальним фондом у сумі 2 629,9 тис. грн за бюджетною програмою “Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств”.

Заповіднику “Асканія-Нова” передбачено видатки у сумі 13 695,2 тис. грн за бюджетною програмою “Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику “Асканія-Нова”, у тому числі за загальним фондом – 10 995,2 тис. грн та за спеціальним фондом – 2 700,0 тис. грн.

Аналітичний департамент УАК

Новини


Яким Ви бачите розблокування експорту аграрної продукції з України?:
Інші опитування