12.06.2020 12:10

Чи є сучасна економічна політика запорукою динамічного розвитку агропромислового комплексу України?

версія для друку
12.06.2020 12:10

В Українській аграрній конфедерації відбулася нарада «Чи є сучасна економічна політика запорукою динамічного розвитку агропромислового комплексу України?».

Обговорення мало на меті формування спільної позиції щодо подальших кроків на шляху до прискорення розвитку АПК України.

В нараді взяли участь: Сергій Іващенко «Українська Зернова Асоціація», Олексій Чайка «Асоціація «Теплиці України», Тамара Підберезняк «ВГО «Фумігаційна асоціація», Вадим Чагаровський «Спілка молочних підприємств України», Галина Коренькова «Українська галузева компанія «Укрпиво», Тетяна Сушко «ГО «ВОГО «Спілка пасічників України», Антоніна Скляренко «ГС «Співтовариство виробників і споживачів бобових України», Степан Капшук «Асоціація «Укроліяпром», Ігор Бартковський «Асоціація українських виробників «Морозиво і заморожені продукти». Інші асоціації-партнери також висловили підтримку запропонованих кроків.

Учасникии наради одностайно виразили свою стурбованість уповільненням розвитку агропромислового виробництва за останні роки та відсутністю реальних реформ, необхідних для забезпечення подальшого розвитку.

Беззаперечно було визначено потребу термінового внесення змін у нинішню структуру  державного управління та призначення професійних і авторитетних чиновників, спроможних підготувати та реалізувати необхідні для аграрної галузі економіки реформи.

Потребує змін фіскальна та монетарна політика.

Вкрай важливим є прискорення завершення імплементації європейського законодавства та вирішення інших питань, які гальмують надходження інвестицій, необхідних для поглиблення переробки сировини та збільшення експорту аграрної продукції з доданою вартістю.

Результатом обговорення було підписання спільного Меморандуму, із змістом  якого можемо ознайомити наших читачів.

 

 

МЕМОРАНДУМ

про взаєморозуміння

між  Громадськими об’єднаннями АПК

щодо напрацювання спільної позиції з врегулювання проблем галузі

 

10 червня 2020 року                                                                                             м. Київ     

                  

Враховуючи взаємну зацікавленість у створенні сприятливих умов для стабільного та прогнозованого розвитку сільського господарства і харчової промисловості України та більш ефективної взаємодії влади та бізнесу у вирішенні проблем галузі, Громадські об’єднання АПК: домовились об’єднати зусилля і використовувати в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння доступні можливості і ресурси на умовах спільної координації та уклади цей Меморандум про наступне.

Стаття 1

 

Метою Меморандуму є консолідація зусиль Сторін для налагодження ділового конструктивного співробітництва у формуванні соціально-економічної політики держави та організація співпраці, направленої на захист інтересів суб’єктів господарювання у сфері сільського господарства та харчової промисловості України.

Стаття 2

 

Співробітництво між Сторонами в рамках цього Меморандуму здійснюється за такими напрямками:

-         удосконалення та розвиток структури державного управління агропромислового виробництва;

-         формування державної стратегії сталого та ефективного розвитку агропромислового сектору України;

-         створення сприятливих умов для розвитку конкурентоспроможних галузей агропромислового сектору України;

-         вдосконалення фіскальної політики та бюджетної підтримки агропромислових підприємств;

-         спільна участь Сторін в опрацюванні проектів нормативно-правових актів, що стосуються програм державної підтримки підприємств агропродовольчого сектору;

-         удосконалення нормативно-правової бази з питань фінансового та кредитного забезпечення підприємств агропромислового комплексу, страхування і зменшення фінансових ризиків;

-         створення сприятливих умов для екологізації виробництва з метою підвищення рівня безпечності продукції;

-         консультації та узгодження позиції у ході підготовки та експертизи нормативно-правових актів, пов’язаних із здійсненням сільськогосподарської діяльності, та внесення відповідних пропозицій на розгляд державних органів;

-         консультації і вдосконалення нормативної бази для успішного запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення;

-         створення в Україні земельного іпотечного банку як інструменту забезпечення середньострокового та довгострокового кредитування;

-         налагодження співпраці з міжнародними сільськогосподарськими організаціями (COPA-COGECA та ін.);

-         адаптація українського законодавства до європейських та міжнародних стандартів ( в рамках Угоди про асоціацію з ЄС);

-         впровадження цифрових інструментів в управлінні та технологіях агропромислового виробництва;

-         дерегуляція та спрощення процедур контролю за виробництвом та переробкою сільгосппродукції;

-         реформування аграрної освіти і науки;

-         організація тематичних заходів та підвищення кваліфікації і розширення компетентності представників аграрного сектору;

-         здійснення організаційної та інформаційної взаємопідтримки, проведення робочих зустрічей, нарад, спільних конференцій та круглих столів.

Стаття 3

 

Сторони докладатимуть практичних зусиль для ефективного виконання положень цього Меморандуму.  

Для координації діяльності з реалізації положень цього Меморандуму та/або оперативного вирішення питань співробітництва Сторони можуть утворювати спільні робочі групи.

Стаття 4

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання та укладається на невизначений строк,  якщо одна зі Сторін не вирішить припинити його дію, письмово повідомивши іншу Сторону про свій намір. Припинення відбувається на 30 календарний день з дня направлення такого повідомлення.

За взаємною домовленістю Сторін, до цього Меморандуму можуть вноситися зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами і становитимуть невід’ємну частину цього Меморандуму.

 

Вчинено 10 червня 2020 р. в м. Київ у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ІЦ УАК
 

Новини


Яким Ви бачите розблокування експорту аграрної продукції з України?:
Інші опитування