24.09.2009 14:06

Відповідь Мінагрополітики на звернення від профільних громадських організацій

версія для друку
24.09.2009 14:06

Міністерство аграрної політики надіслало відповідь на звернення Української аграрної конфедерації, Всеукраїнського союзу сільгосппідприємств та Асоціації фермерів та приватних землевласників України щодо наслідків впливу світової фінансової кризи на агропромисловий комплекс України.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 46240/1/1-09 до листа Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 18.08.2009 № 04-14/9-1171 Мінагрополітики разом з Мінфіном розглянули Ваше звернення, Голови Всеукраїнського союзу сільгосппідприємств та Президента Асоціації фермерів та приватних землевласників України І.Ф. Томича з приводу наслідків впливу світової фінансової кризи на агропромисловий комплекс України та пропозиції щодо їх вирішення та повідомляємо.

Щодо додаткового виділення Аграрному фонду 3 млрд. грн. для нарощування обсягів заставних операцій та закупівель зерна до державного резерву.

У державному бюджеті України на 2009 рік Мінагрополітики передбачені видатки за рахунок спеціального фонду за бюджетною програмою 2801560 "Формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення державних форвардних і заставних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку" у обсязі 2140,0 млн. гривень.

Водночас, Мінфіном, за пропозиціями Мінагрополітики було внесено зміни у річний розпис державного бюджету на 2009 рік за зазначеною бюджетною програмою, зокрема, наближено видатки у березні-травні на 633,2млн.грн;

- збільшено річні призначення у серпні на 419,4 млн. грн. (за рахунок збільшення надходжень до спеціального фонду).

Таким чином, у державному бюджеті передбачено для формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом здійснення державних форвардних і заставних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку видатки обсягом 2559,4 млн. грн., які на сьогоднішній день виділені в повному обсязі.

Щодо сприяння шляхом рефінансування банків надання кредитів підприємствам спиртової, хлібопекарської, зернопереробної промисловості, зернотрейдерам, дочірнім підприємствам ДАК "Хліб України", тваринницьким підприємствам для закупівлі продовольчого та фуражного зерна, забезпечення власних та інших внутрішніх потреб держави, а також експорту.

За оперативними даними з регіонів, станом на 20 серпня поточного року 1372 підприємства агропромислового комплексу залучили кредити в обсязі понад 3,4 млрд. грн., що складає лише 30% до обсягів кредитів, залучених на відповідну дату минулого року, При цьому, процентні ставки, під які банки надають кредити складають від 16,5 до 30 відсотків річних.

Завдяки спільним діям Уряду та Національного банку, ситуація з пролонгацією кредитів, залучених підприємствами агропромислового комплексу у минулі роки, значно покращилася. Так, за даними Головних управлінь агропромислового розвитку, з 1930 підприємств агропромислового комплексу, які потребували пролонгації кредитів до 1 січня 2010 року на суму 4014,5 млн. гривень. Фактично пролонговано кредити для 1493 підприємств на суму 3106,4 млн. грн., що складає 77 % від потреби. Проте, має місце значне підвищення відсоткових ставок та перегляд розміру застави при пролонгації кредитів.

За даними Національного банку, станом на 1 серпня 2009 року до банків надійшло 3431 заява від підприємств агропромислового комплексу щодо пролонгації кредитів до 1 січня 2010 року на суму 11854,0 млн. гривень. Банки задовольнили 2146 заяв на загальну суму 9320,0 млн. гривень.

Державним бюджетом України на 2009 рік Мінагрополітики передбачено видатки за рахунок коштів загального фонду на здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів лише 300,0 млн. гривень.

Разом з тим, за рахунок коштів Стабілізаційного фонду на здешевлення кредитів підприємствам агропромислового комплексу передбачено видатки в обсязі 800,0 млн. грн., в тому числі 120,0 млн. грн. для здешевлення кредитів, залучених для реалізації інноваційних проектів, що пройшли державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

Проте, загальна потреба в компенсаційних коштах для здешевлення банківських кредитів, залучених підприємствами агропромислового комплексу у попередні роки, та кредитів, які прогнозується залучити у 2009 році, складає 1,9 млрд. гривень.

Виділення коштів за вказаною програмою відбувається відповідно до помісячного плану асигнувань. При цьому, розподіл коштів між регіонами здійснюється згідно із зареєстрованими фінансовими зобов'язаннями в органах Держказначейства.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.09 № 153 затверджено Порядок використання бюджетних коштів у 2009-2013 роках, що спрямовуються на підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів.

На виконання вимог зазначеної постанови Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 26 лютого 2009 р. № 199 "Про розміри компенсації у 2009 році відсоткової ставки за залученими підприємствами агропромислового комплексу кредитами".

Щодо доведення завдання Держкомрезерву щодо закупівлі безпосередньо у товаровиробників масла тваринного 10 тис. тонн та сухого молока 10 тис. тонн для стабілізації цін на ринку молока.

На неодноразові звернення Мінагрополітики до Державного Комітету України з державного матеріального резерву з питання щодо закладення масла вершкового і молока сухого до державного продовольчого резерву, Держкомрезерв в черговий раз повідомив про те, що відповідно до плану освіження матеріальних цінностей державного резерву на 2009 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 (із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2009), постанови Уряду від 01.07.2009 № 667 "Про особливості закупівлі продовольчої продукції та світлих нафтопродуктів до державного матеріального резерву", передбачено закупівлю Держкомрезервом для закладення до державного матеріального резерву 4,33 тис. тон масла вершкового у 2009 році шляхом укладення договорів купівлі-продажу на акредитованих товарних біржах.

А також поінформовано, що сухе молоко не входить до номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і не підлягає закупівлі і закладенню його до державного резерву.

Щодо забезпечення виділення асигнувань, передбачених Мінагрополітики помісячним розписом за програмами підтримки підприємств агропромислового комплексу.

Із передбачених Мінагрополітики помісячним розписом асигнувань на січень-серпень поточного року за програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу за рахунок коштів загального фонду держбюджету в обсязі 788,9 млн. грн. станом на 28.08.2009 профінансовано 785,9 млн. гривень.

Крім того, за рахунок спеціального фонду державного бюджету із передбачених асигнувань на січень - серпень поточного року на підтримку розвитку підприємств агропромислового комплексу в обсязі 3163,2 млн. грн. спрямовано одержувачам 3030,9 млн. гривень.

А також, з метою стабілізації розвитку агропромислового комплексу, за рахунок коштів Стабілізаційного фонду державного бюджету Мінагрополітики передбачено видатки у обсязі 2200,0 млн. грн., які відповідно до Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів та підтримки окремих проектів в агропромисловому комплексі, затвердженого Постановою Уряду від 13.05.2009 року № 463 заплановано спрямувати на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів - 800,0 млн. грн., надання кредитів фермерським господарствам - 200,0 млн. грн., бюджетну тваринницьку дотацію та державну підтримку виробництва продукції рослинництва - 642,6 млн. грн., з них на підтримку виробництва продукції рослинництва, в тому числі на часткову компенсацію сільгосптоваровиробникам витрат на посів цукрового буряку - 250,0 млн. гривень.

На сьогодні Урядом вже прийняті розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 №776 та від 23.07.2009 №917 щодо виділення коштів Стабілізаційного фонду в обсязі 707,4 млн. грн. на підтримку розвитку підприємств агропромислового комплексу. Зокрема, 115,0 млн. грн. - на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, 70,0 млн. грн. - на кредити фермерським господарствам, 20,0 млн. грн. - підтримку виробництва продукції тваринництва тощо.

З повагою,

Перший заступник Міністра
Ю.Я. Лузан 


Що найбільше заважає розвитку аграрного бізнесу?:
Інші опитування