15.03.2011 14:24

УСПП, УАК та УЗА ПРОТИ РУЙНУВАННЯ АГРАРНИХ РИНКІВ. ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВИ. ТЕКСТ

версія для друку
15.03.2011 14:24

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

Українського союзу промисловців і підприємців, Української аграрної конфедерації, Української зернової асоціації щодо ситуації на зерновому ринку України до вищого керівництва України


м. Київ                   14 березня 2011 року

Промисловці і підприємці висловлюють стурбованість щодо стану та подальшої долі аграрного комплексу України у зв’язку з тими негативними тенденціями, що мають місце, у той час коли бізнес та влада країни на основі сучасних методів управління та стимулювання розвитку мали б згуртуватися навколо виконання положень Програми економічних реформ України на 2010-2014 рр. стосовно сільського господарства.

Абсолютно невиправданими та такими, що не відповідають досвіду розвинутих у аграрному відношенні країн світу, є прийняті останнім часом урядові рішення, що ведуть до надмірного та непрозорого адміністрування у аграрному комплексі, падіння його інвестиційної привабливості та конкурентоздатності.

Особливого тиску у таких умовах зазнає зерновий ринок України, у розбудові якого за попередні роки у співпраці держави із бізнесом, у тому числі із іноземним капіталом, були досягнуті великі успіхи, що отримали справедливе визнання й вивели Україну на провідні місця серед зернових держав світу.

Так, незважаючи на невідповідність світовому досвіду, спротив громадських галузевих організацій, застереження Антимонопольного комітету, Міністерства юстиції України, постановою КМУ від 13.12.2010р. №1254 «Деякі питання укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів» було фактично запроваджено монополію державної Аграрної біржі на провадження діяльності з укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів на основні види сільгосппродукції.

Особливе занепокоєння, у тому числі своєю показовою автономністю від офіційної позиції уряду, викликають деякі останні проекти законів України, основні положення яких можуть зруйнувати фундаментальні підвалини організації та функціонування аграрних, особливо зернового, ринків, закладених та апробованих практикою за останні 20 років.

Надзвичайно негативний резонанс в Україні та за її межами мають проекти законів України № 8053 „Про внесення змін до Закону України „Про державну підтримку сільського господарства України” (щодо особливостей здійснення експорту об’єктів державного цінового регулювання та № 8163 „Про внесення змін до Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні” (щодо експорту зерна за зовнішньоекономічними договорами (контрактами)”.

Головні спільні ознаки цих законопроектів – спроба монополізації ринку експорту сільгосппродукції, дискримінація суб’єктів господарювання - провідних експортерів, що є значними інвесторами у створення в Україні сучасної аграрної логістики та переробки, шляхом нав’язування їм виконання невластивих функцій та обов’язків, чого немає у цивілізованій світовій практиці.

Монополізація аграрних, у тому числі зернового, ринків, усунення конкуренції при закупівлях, особливо, зерна на внутрішньому ринку України для його подальшого експорту, призведе до катастрофічних втрат доходів товаровиробників і, як наслідок, до прогресуючої деградації аграрного сектора економіки України.

Прийняття цих законопроектів також завдасть непоправної шкоди й так недосконалому іміджу України як ринкової, правової держави, бо запроваджувані ними норми призведуть до порушення прав інвесторів отримувати прибуток від належного використання інвестиційних об’єктів, що є ознакою експропріації.

УСПП, УАК, УЗА категорично проти руйнування ринкових засад, непрозорого адміністрування управлінських процесів, монополізації у аграрному секторі економіки України, що несе прийняття зазначених законопроектів.

Своє глибоке занепокоєння з приводу цих законопроектів у спеціальних заявах до вищого керівництва держави - Президента, Голови Верховної Ради, Прем’єр-Міністра України, висловили МВФ, Світовий банк, ЄБРР, ГАФТА, ЄБА, Американська торгівельна палата.

З метою запобігання непоправних наслідків, що можуть мати місце для України у разі прийняття зазначених та інших законопроектів, що міститимуть аналогічні неприйнятні та шкідливі для подальшого динамічного ринкового розвитку аграрної галузі економіки країни, пропонуємо:

Президенту України В.Ф.Януковичу:

1. Вимагати від посадових осіб України неухильного дотримання у їх діяльності положень та вимог Програми економічних реформ України на 2010-2014 рр. стосовно сільського господарства, у тому числі щодо необхідності оголошення від імені держави відмови від адміністративного, силового втручання у ціноутворення та реалізацію, у т.ч експорту, сільськогосподарської продукції, як гарантії унеможливлення прийняття сьогодні та у майбутньому таких проектів законів, як №8053 та №8163, та інших нормативних актів, що можуть повернути країну на узбіччя світового економічного розвитку, завдати непоправної шкоди євроінтеграційним зусиллям керівництва Держави.

Голові Верховної Ради України В.М. Литвину:

1. Ініціювати проведення у квітні 2011 року парламентських слухань щодо ситуації на ринку зерна України та перспектив його розвитку, за широкої участі громадських професійних організацій АПК, представників аграрного бізнесу, інвесторів, міжнародних інституцій та сільськогосподарських товаровиробників.

Прем’єр-Міністру України М.Я.Азарову:

1. Переглянути постанову Кабінету Міністрів від 13.12.2010 р. №1254 „Деякі питання укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів”, вилучивши з неї положення, що встановили монополію державної Аграрної біржі на провадження діяльності з укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів на основні види сільгосппродукції та щодо надання нею права іншим товарним біржам на здійснення такої діяльності.

2. Налагодити більш тісний зворотній зв’язок із парламентськими комітетами з метою недопущення ініціювання та прийняття поза увагою уряду законопроектів, що суперечать положенням та вимогам Програми економічних реформ України на 2010-2014 рр. Президента України В.Ф.Януковича стосовно сільського господарства, та можуть завдати значної економічної шкоди Державі, як це має місце у випадках із законопроектами № 8053 та №8163.

3. Відновити при Кабінеті Міністрів України роботу Координаційної ради з аграрних питань за участі громадських організацій сфери АПК.


Президент Українського союзу промисловців і підприємців                А. К.Кінах


Президент Української Аграрної конфедерації                                Л.П.Козаченко


Президент Української зернової асоціації                                         В.Г.Клименко
 


Що найбільше заважає розвитку аграрного бізнесу?:
Інші опитування