03.04.2011 21:12

Проект закону щодо продажу "зернових" квот на аукціонах

версія для друку
03.04.2011 21:12

Проект вноситься
Народним депутатом України
Калетніком Г.М.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства


1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Статтю 10 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258 із наступними змінами) доповнити новим абзацом такого змісту:

«застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) зерна і продуктів його переробки, у тому числі через встановлення квот (кількісних або інших обмежень), розподіл яких здійснюється шляхом продажу на аукціонах. Кошти отримані від реалізації квот на аукціонах направляються на підтримку сільського господарства».

2. Доповнити статтю 17-2 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527 з наступними змінами) новим пунктом 17-2.8 такого змісту:

«17-2.8. Підтримка сільськогосподарських товаровиробників здійснюється також за рахунок коштів, які надходять від продажу на аукціонах квот на зерно та продукти його переробки під час застосування режиму ліцензування експорту (імпорту)».

3. Статтю 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 після частини дев‘ятої доповнити новими частинами такого змісту:

«Кабінет Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади з питань економічної політики і аграрної політики та продовольства приймає рішення про продаж квот експорту (імпорту) зерна та продуктів його переробки на аукціонах і затверджує порядок продажу квот.

Кошти, які надходять від продажу на аукціонах квот на зерно та продукти його переробки використовуються для надання державної підтримки розвитку сільського господарства».

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити відповідний перегляд нормативно-правових актів міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;

прийняти акти, необхідність прийняття яких випливає з цього Закону.

Голова Верховної Ради України                            В.ЛИТВИН


Найбільша проблема АПК сьогодні - це :
Інші опитування