06.02.2012 13:02

Аграрії, підприємці та банкіри не задоволені з/п №9001-Д "Про ринок земель"! Звернення до вищих посадових осіб Держави

версія для друку
06.02.2012 13:02

Представники ділових кіл - учасники Міжнародного круглого столу з проблем законопроекту №9001-Д "Про ринок земель", що відбувся 2 лютого ц.р., звернулися до вищих посадових осіб Держави сприяти у вирішенні проблемних питань законопроекту, які не вдалося вирішити унесенням до нього відповідних поправок через їх неприйняття "аграрним" Комітетом ВРУ.

ЗВЕРНЕННЯ
УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ З ПРОБЛЕМ ЗАКОНОПРОЕКТУ № 9001-Д "ПРО РИНОК ЗЕМЕЛЬ"

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
Януковичу В.Ф.
ГОЛОВІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Литвину В.М.
ПРЕМ’ЄР – МІНІСТРУ УКРАЇНИ
Азарову М.Я.

У цілому підтримуючи курс реформування, проголошений Президентом України, необхідність завершення в Україні земельної реформи, як визначальної складової Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 р.р., та реалізації на її основі величезного потенціалу українського АПК, ми, представники ділових кіл - учасники Міжнародного круглого столу з проблем законопроекту №9001-Д „Про ринок земель”, зазначаємо, що ряд положень цього законопроекту, підготовленого до другого читання у Верховній Раді України, є небезпечними для подальшого сталого розвитку сільського господарства, нарощування врожаїв зернових та технічних культур, модернізації переробних галузей, інвестиційного клімату у цих, чи не найважливіших та динамічніших, секторах економіки України.

Неприйнятними є нічим не обґрунтовані положення п.3 ст.14, якими запроваджується обмеження землекористування орендарями (та пов’язаними з ними особами) 10 відсотками площ сільгоспугідь (4-5 тис.га) на території району та не більше 100 000 га - на території України, ще й з вимогою реєстрації орендаря за місцем розташування земельної ділянки.

Більше того, зміни, які уносяться перехідними положеннями цього законопроекту до ст.22 Земельного кодексу передбачають, що сільгосптоваровиробники та фермери зможуть бути лише користувачами сільгоспземель. Одночасно ч.5 ст.14 проекту визначає, що орендарями земельних ділянок площею понад 2100 га можуть бути лише громадяни.

Реалізація таких вимог законопроекту, у разі їх схвалення, призведе до хаосу та правової невизначеності у використанні мільйонів гектарів земель сільськогосподарського призначення, провокування тінізації орендних відносин на землі, що, без сумніву, матиме руйнівні наслідки для сталого сільськогосподарського виробництва та переробних галузей України.

За таких обставин умови господарювання для підприємств АПК України надзвичайно погіршаться, що, окрім іншого, створить для них значні труднощі у розрахунках за фінансово-кредитними угодами, у тому числі із зовнішніми позичальниками, може призвести до значного зменшення капіталізації українських аграрних компаній на міжнародних фінансових ринках.

Особливо болючим це може бути для цукровиробництва, де концентрація оренди земель навколо заводів (у радіусі 15-30 км – по 30-40 тис. га) продиктована логістичними та технологічними особливостями цієї галузі (ще у радянські часи – у вигляді радгоспів-заводів), необхідністю гарантованого забезпечення потреб у сировині власного виробництва. У разі прийняття зазначених норм законопроекту 2/3 із працюючих нині цукрових заводів можуть припинити свою роботу.

Такі ж, прогнозовано негативні, наслідки цього пункту законопроекту матимуть місце для індустріального молочнотоварного виробництва, що починає відроджуватися, де концентрація оренди земель на прилеглих до молочнотоварних комплексів територіях (12-15 тис.га) так само викликана оптимізацією кормо-виробництва та необхідністю гарантованого забезпечення дійного стада власними якісними кормами.
У разі запровадження цієї норми постраждає і велико-товарне конкурентоздатне виробництво зернових та технічних культур, що тільки-но налаштовується на виконання, без перебільшення загальнонаціональної ідеї - досягнення до 2015 року виробництва в Україні 80 млн. тонн зерна.

Серйозне занепокоєння викликають негативні перспективи масштабного іпотечного кредитування товарного сільгоспвиробництва під заставу сільгоспугідь, що мало б стати наслідком земельної реформи.

Товаровиробники, фінансово-банківське співтовариство стурбовані тим, що цим законопроектом для жодного з інших банків, окрім т.з. державного земельного банку, не передбачено право на здійснення діяльності на ринку земель сільськогосподарського призначення (ст.1, ст.3), а також право заставодержателя (ст.57) таких земель. Цьому банку надано право здійснення невластивих для банку, як фінансової установи, операцій із продажу землі та передачі її у оренду, що забороняється законом України „Про банки і банківську діяльність” для решти банків.

До того ж централізація операцій із передачі в оренду земель сільгосппризначення у державному земельному банку позбавить місцеві громади доходів, що на сьогодні у місцевих бюджетах складають значні частки.

Разом із фактично забороною цим законопроектом, всупереч Конституції (ст.14,22,41) та Земельному кодексу України, для українських сільгосптоваровиробників–юридичних осіб права на придбання земель сільгосппризначення, у т.ч. під належними їм господарськими будівлями і спорудами (ст.12), це призведе до відсутності як такого іпотечного кредитування для цілей розвитку аграрного виробництва, воно практично зведеться до споживацького кредитування населення, що не займається товарним виробництвом, під заставу земельних паїв.

За таких умов аграрний комплекс України залишиться на узбіччі головних світових фінансових потоків, якими оперують як провідні міжнародні фінансові інституції, представлені в Україні дочірніми банками, так і українські, що діють за законодавством України.
Надані народними депутатами поправки, яким врегульовувалися вищезазначені та інші проблеми цього законопроекту, не були враховані Комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин у ході його підготовки до другого читання.

Вважаючи вкрай важливим підпорядкування положень вказаного законопроекту цілям реформування аграрної галузі економіки України, звертаємося до Вас, вищих посадових осіб у Державі, з проханням:

1. Не допустити прийняття положень законопроекту „Про ринок земель”, що безпідставно обмежують право на землекористування сільгосптоваровиробниками України, набуте у відповідності до чинного законодавства, та погіршуватимуть для них умови господарювання, перешкоджатимуть сталому розвитку галузей АПК.

2. Усунути із законопроекту положення, якими звужуються передбачені Конституцією та Земельним кодексом України права сільгосптоваровиробників–юридичних осіб України на придбання та використання ними для товарного виробництва земель сільськогосподарського призначення.

3. З метою створення конкурентного середовища на ринку фінансових послуг, унести до законопроекту „Про ринок земель” зміни, що даватимуть рівні права на ринку земель іншим українським банкам, а також передбачатимуть можливість створення та функціонування комунальних (муніципальних) земельних банків.

З повагою,

Президент УСПП, народний депутат України  А.К.Кінах

Президент УАК, голова Ради підприємців при КМУ Л.П.Козаченко

Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України М.С.Миркевич

Голова Ради Незалежної асоціації банків України Б.В.Тімонькін

Президент Американської торгівельної палати Х. Зукоскі

Виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації  Г. Дерев’янко

Голова правління Національної асоціації „Укрцукор” М.М.Ярчук

Генеральний директор асоціації „Укроліяпром” С.П.Капшук

Голова Ради директорів Спілки молочних підприємств України В.П. Чагаровський


Найбільша проблема АПК сьогодні - це :
Інші опитування